1 denní doprovázená pouť

aneb cesta do nitra a zpět

Jedná se o velmi častý způsob spolupráce, který umožňuje člověku odpoutat se na několik hodin od svého zaběhlého způsobu chování, vzdálit se prostředí, které zná a umožní tak projevit člověku své zaběhlé vzorce a způsoby chování. Velmi často zjistí klient na této jednodenní pouti, že dané téma se kterým na pouť přichází, potřebuje mnohem větší pozornost a hloubku, než si původně myslel. Zároveň však může být takzvaným "nakopávačem" kdy stačí jedna pouť k tomu, aby si člověk uvědomil to podstatné a šel si svou vlastní cestou.

Jak to tedy vlastně probíhá?

 • první schůzka anebo jasná komunikace přes mail
 • klient musí vědět proč jde na pouť
 • naplánování a následná realizace poutě

Všechno začíná tím, že si vlastně vyjasňujeme proč chcete jít na pouť. Ideální variantou je osobní setkání, pokud jste z daleka je možné provést detailní komunikaci přes mail. Osobní setkání je prioritou, protože se můžeme lépe poznat a můžete si opravdu ověřit jestli jsem ten, se kterým chcete strávit 8-12 hod. na jednodenní pouti. Pokud je pro vás reálná pouze varianta přes mail, požaduji opravdu konkrétní popis vaší situace a důvodu k pouti. Jakmile jsou tyto informace zřejmé, následuje plánování. Nechám vás naplánovat vaši pouť, tuto část dělá klient sám. Jedná se totiž o součást celkového procesu. Existují velmi vzácné vyjímky, kdy můžu plánovat trasu já, ale děje se to velmi vyjímečně a má to své opodstatnění.

Jaké jsou výhody 1 denního putování?

 • vzdálíte se svému přirozenému prostředí
 • můžete objevit důležité věci a následně je zkoušet v reálném životě
 • nemusíte si brát dlouhou dovolenou

Tato krátká forma poutě vám určitě poskytne možnost vzdálit se svým stereotypům. To, že na několik hodin vypadnete do přírody může mít za následek velké objevy. Informace na které si přijdete tak můžete okamžitě zkusit v reálném fungování a následně pak třeba vyrazit na další pouť. Nemusíte si při tom brát dlouhou dovolenou, stačí jeden den v týdnu a můžou se dít věci! Tato forma putování bývá velmi často kombinována s ostatními variantami. Bývá většinou takovým spouštěčem změny.

Zde mne můžeš mně kontaktovat


Seriál několika 1 denních poutí

aneb, když potřebujete hlubokou transformaci prostřednictvím doprovázené poutě

K tomuto způsobu práce se většinou dostaneme díky první pouti, která slouží jako mapovaní toho, co vlastně klient potřebuje řešit. Velmi často se totiž stává, že jdete na pouť s určitým tématem, které je pro vás důležité. Na této první pouti však zjistíte, že toto téma má vlastně kořeny úplně někde jinde. Daleko hlouběji než jste si prvně mysleli. V tento moment je vhodné využít intenzivní psychoterapie prostřednictvím seriálu několika 1 denních poutí. To kolik bude těchto 1 denních poutí je naprosto individuální a vždy to záleží na tom, co kdo potřebuje a jak silné dané téma pro vás je.

Jak to tedy vlastně probíhá?

 • na této první pouti pojmenujeme to nejdůležitější
 • nastavíme dlouhodobý plán (to jak to chcete mít po seriálu poutí, kam směřujete, např. chci znát své poslání)
 • následně určíme několik krátkodobých cílů, které vás dovedou k vašemu dlouhodobému cíli.

Na této první pouti zmapujeme celou situaci a pojmenujeme to nejdůležitější. Velmi častý bývá tzv. aha moment, kdy se zdá, že najednou všechno do sebe zapadá. To je však jen začátek další práce. Velmi často je totiž potřeba nastavit jakýsi plán toho co potřebujete měnit nejdříve. Věřím, že je bezpečnější vytvořit společně postup a určit priority, které jsou pro vás důležité a které usnadní integraci změny do vašeho života.

To se může dít prostřednictvím dlouhodobého plánu, kde si určíte čeho vlastně chcete dosáhnout a jak to chcete mít až tento seriál poutí dokončíte. Jakmile nastavíme tento dlouhodobý plán začneme s tím, že vytvoříme několik krátkodobých cílů, které vás postupně povedou k vašemu dlouhodobému cíli. Někdy není potřeba nastavovat dlouhodobý plán, protože je potřeba řešit něco aktuálního a čerstvého. To co je aktuální a čerstvé se řeší jako první, až poté doporučuji řešit ostatní věci.

Výhody tohoto způsobu práce

 • dlouhé putování a únava odbourá vaše obrany, které by normálně mohly být aktivní a bránily by vaší transformaci
 • vytvoříte si potřebný odstup od vašeho každodenního kolotoče
 • intenzivní pozornost, kterou věnujete sami sobě
 • opravdu hluboký zážitek, který jde k jádru
 • dostatek prostoru pro projevení dávno zapomenutých myšlenek a pocitů
 • vaše zážitky během poutě se pohybem lépe integrují do vaší nervové soustavy
 • to co se na pouti dozvíte můžete integrovat do života a v návazné pouti se k tomu vrátit
 • možnost postupně budovat důvěru k průvodci, která umožní opravdu hlubokou transformaci

Je to ideální varianta v momentě, kdy se na první pouti zjistí, že dané téma je vlastně mnohem rozsáhlejší a hlubší, než jste si prvně mysleli. Většinou se týká starých vzorců chování a myšlení, které potřebují postupnou a systematickou práci. Nejde zkrátka všechno vyřesit na jednou, ba dokonce to není ani vhodné a možné. Je to jako by jste chtěli uklidit celý činžák v jeden den, s tím že ještě ani nevíte co je v každém bytě za nepořádek. Mohlo by se vám totiž stát, že se z toho množství "sesypete". Je dobré se prvně seznámit se všemi nájemníky toho činžáku, pojmenovat je a dost možná se oni sami inspirují a začnou uklízet souběžně s vámi, když uvidí, že uklízíte první u sebe v bytě. Jinými slovy, vybere se priorita, která spustí postupnou vlnu transormace, která je reálná a postupná.

Díky této formě několika jednodenních poutí můžete postupně integrovat své objevy do svého života a následně se k nim vrátit v další návazné pouti. Velmi vhodné je například psát si deníček, kde si své zážitky a postupy zapisujete. Další výhodou je z mého pohledu fakt, že si můžete budovat důvěru ke svému průvodci. Díky dlouhodobé spolupráci si budeme po nějaké době více důvěřovat a možná si dovolíte mluvit právě o těch důležitých a hlubokých věcech, které povedou k vaší vytoužené transformaci.

Kdy končí spolupráce?

Většinou je to tehdy až klient sám cítí, že dosáhnul svého cíle a že je tam, kde chtěl být. Podotýkám, že cílem doprovázené poutě je doprovázet vás na vaší cestě, nikoliv řešit situaci za vás. Vy jste ti, kteří provádí transformaci, já jsem jen ten, který kráčí vedle vás.

Zde mne můžeš kontaktovat


2 denní doprovázená pouť

aneb cesta do nitra, potřebnou chvíli tam být a pak zase zpět

2 denní doprovázená pouť je velmi vhodnou a častou variantou. Dokáže zprostředkovat ještě více času potřebného pro odpoutání od zaběhlého prostředí a stereotypních rytmů. Velmi často se během této poutě podaří zmapovat potřebné oblasti a následně se nastaví možný plán další práce. Může se také stát, že jsou tyto 2 dny dostačující transformativní prostor a slouží jako iniciace pro vaše další směřování.

Jaký je průběh spolupráce?

 • první schůzka anebo jasná komunikace přes mail
 • klient musí vědět proč jde na pouť
 • naplánování a následná realizace poutě

Všechno začíná tím, že si vlastně vyjasňujeme proč chcete jít na pouť. Ideální variantou je osobní setkání, pokud jste z daleka je možné provést detailní komunikaci přes mail. Osobní setkání je prioritou, protože se můžeme lépe poznat a můžete si opravdu ověřit jestli jsem ten, se kterým chcete strávit 2 dny na pouti. Pokud je pro vás reálná pouze varianta přes mail, požaduji opravdu konkrétní popis vaší situace a důvodu k pouti. Jakmile jsou tyto informace zřejmé, následuje plánování. Nechám vás naplánovat vaši pouť, tuto část dělá klient sám. Jedná se totiž o součást celkového procesu. Existují velmi vzácné vyjímky, kdy můžu plánovat trasu já, ale děje se to velmi vyjímečně a má to své opodstatnění.

Jaké jsou výhody 2 denního putování?

 • vzdálíte se na delší dobu svému přirozenému prostředí
 • během 1. dne můžete objevit důležité věci a 2. den se můžete věnovat jejich integraci
 • máte den navíc pro sebe
 • více prostoru pro strávení a ukotvení svých objevů

Tato forma 2 denní poutě vám určitě poskytne možnost lépe se vzdálit svým stereotypům. To, že vypadnete na dva dny do přírody může mít za následek velké objevy. Informace na které si přijdete během prvního dne můžete znovu detailně probrat. Získáte tak větší náhled na celkovou změnu. Nemusíte si při tom brát dlouhou dovolenou, stačí 2 dny v týdnu anebo jeden víkend a můžou se dít věci! Také tato forma putování bývá velmi často kombinována s ostatními variantami. Bývá většinou takovým spouštěčem změny. Díky více času se můžete věnovat tomu čemu se opravdu věnovat potřebujete.

Zde mne můžeš mně kontaktovat


3 denní doprovázená pouť

aneb cesta do nitra, objevení toho důležitého a nastavení dalších kroků ve vašem životě

Je vhodná pro práci na hlubších úrovních. Pro lidi, kteří cítí že potřebují vypnout a vzdálit se onomu "kolotoči", který prožívají. Být 3 dny na pouti je velmi silným zážítkem. Během této doby se mnohdy odehrají velmi zásadní objevy a také změny, které předurčí vaše další směřování. Je zde opravdu dost prostoru věnovat se svému nitru a zaběhlým vzorcům chování.

Jak to vlastně probíhá?

 • první schůzka anebo jasná komunikace přes mail
 • opět musí klient vědět proč jde na pouť
 • naplánování a následná realizace poutě

Všechno začíná tím, že si vlastně vyjasňujeme proč chcete jít na pouť. Ideální variantou je osobní setkání, pokud jste z daleka je možné provést detailní komunikaci přes mail. Osobní setkání je prioritou, protože se můžeme lépe poznat a můžete si opravdu ověřit jestli jsem ten, se kterým chcete strávit 3 dny na pouti. Pokud je pro vás reálná pouze varianta přes mail, požaduji opravdu konkrétní popis vaší situace a důvodu k pouti. Jakmile jsou tyto informace zřejmé, následuje plánování. Nechám vás naplánovat vaši pouť, tuto část dělá klient sám. Jedná se totiž o součást celkového procesu. Existují velmi vzácné vyjímky, kdy můžu plánovat trasu já, ale děje se to velmi vyjímečně a má to své opodstatnění.

Co se děje během jednotlivých dní?

 • 1. den poutě probíhá detailní mapování
 • 2. den poutě věnujeme se hlubší integraci vašich objevů
 • 3. den poutě bavíme se o tom jak projevíte své změny a objevy v realitě

Během 1. dne se věnujeme tomu, že opravdu detailně mapujeme vaši situaci. Hledáme možné spojitosti a propojení, probíráme váš osobní příběh ze všech úhlů. Hledáme možné pravidla a důležité momenty vašeho života, které formovali vaši realitu a pohled na svět. Během 2. dne určujeme priority a věnujeme se tomu důležitému na co jste přišli. Měníme společně staré vzorce za nové a zbavujete se starých nefunkčních pravidel, které brání vašemu vývoji. 3. den věnujeme tomu jak nyní budete projevovat své změny v reálném životě, jak to vlastně bude vypadat. Tato šablona není pevná je pouze možností jak vhodně využít 3 denní pouť. S klientem jednám vždy individuálně a cestu přizpůsobuji jeho potřebám. Klient sám určuje jak chce 3 denní pouť prožít. Toto je pouze jedna z výhodných možností, která se v rámci 3 denní poutě nabízí.

Jaké jsou výhody 3 denního putování?

 • vzdálíte se na delší dobu svému přirozenému prostředí
 • 1. den můžete objevit důležité věci a staré vzorce
 • 2. den měníme nefunkční vzorce
 • 3. den věnujeme tomu jak to budete dělat v životě
 • máte více prostoru pro strávení a ukotvení svých objevů

Tato forma 3 denní poutě vám určitě poskytne možnost lépe se vzdálit svým stereotypům. To, že vypadnete na 3 dny do přírody má za následek velké objevy a hluboké objevy. Systém 3 denní poutě je schválně nastaven tak, aby se objevili ty důležité věci, transformovali se a následně se konkrétně bavíme jak se projeví ve vašem dalším životě. Je to ideální varianta pro ty z vás, kteří potřebují rychlé uvědomění a změnu a nebojí se jít do hloubky.

Zde mne můžeš kontaktovat


5 a více denní doprovázená pouť

aneb hluboká cesta do nitra, objevení toho důležitého, transformace a integrace

Je vhodná pro práci na té nejhlubší úrovni. Pro lidi, kteří cítí že potřebují slině vypnout a vzdálit se onomu "kolotoči", který prožívají. Být 5 a více dní na pouti je velmi silným a transformativním zážítkem. Během této doby se mnohdy odehrají velmi zásadní objevy a také změny, které předurčí vaše další směřování. Je zde opravdu dost prostoru věnovat se svému nitru a zaběhlým vzorcům chování. Je to jeden znejintenzivnějších způsobů jak nalézt harmonii a rovnováhu ve vašem životě. Je také ideální variantou pro hledání vize a životního poslání.

Jak to vlastně probíhá?

 • první schůzka 
 • opět musí klient vědět proč jde na pouť
 • naplánování a následná realizace poutě
 • tato forma doprovázené poutě je vždy šitá na míru každému z vás

Všechno začíná tím, že si vlastně vyjasňujeme proč chcete jít na pouť. V tomto typu doprovázené poutě je osobní setkání prioritou, je potřeba se lépe poznat. Můžete si opravdu ověřit jestli jsem ten, se kterým chcete strávit 5 a více dnů na pouti. Jakmile jsou tyto informace zřejmé, následuje plánování. Nechám vás naplánovat vaši pouť, tuto část dělá klient sám. Jedná se totiž o součást celkového procesu. Existují velmi vzácné vyjímky, kdy můžu plánovat trasu já, ale děje se to velmi vyjímečně a má to své opodstatnění. Tato vícedenní forma doprovázené poutě je vždy šitá na míru každému klientovi.

Jaké jsou výhody 5 a více denního putování?

 • vzdálíte se na delší dobu svému přirozenému prostředí
 • můžete prožít hlubokou transformaci
 • máte více prostoru pro strávení a ukotvení svých objevů

Tato forma poutě vám určitě poskytne možnost lépe se vzdálit svým stereotypům. To, že vypadnete na 5 a více dnů do přírody má za následek velké objevy a hluboké objevy. Systém 5 a více denní poutě je schválně nastaven tak, aby se objevili ty důležité věci, transformovali se a následně se konkrétně bavíme jak se projeví ve vašem dalším životě. Je to ideální varianta pro ty z vás, kteří potřebují rychlé a hluboké uvědomění či změnu a nebojí se jít do přímo k jádru.

Zde mne můžeš kontaktovat


Triádická doprovázená pouť

skupinová forma doprovázené poutě

Proč Triádická doprovázená pouť?

Už název vám možná napověděl, že v tomto typu doprovázené poutě se putuje ve skupině 3 lidí, což je velmi důležitý počet osob pro celkový proces. Číslo 3 je už od pradávna považováno za božské anebo chcete-li svaté číslo. Všichni určitě známe z křesťanské tradice svatou trojici, či tři krále, Ježíš vstal 3. den z mrtvých. V judaismu jsou zase známí tři patriarchové, Abraham, Izák, Jákob a 3 hvězdy viditelné na obloze ukončující Šabat. V pohádkách se taky velmi často objevuje číslo 3. Velmi důležité je číslo 3 také v matematice a geometrii, kde vytváří trojúhelník, který je mimochodem jedním z nejsilnějších geometrických uskupení.

Magii tohoto čísla si všimla také americká psychoterapeutka Virginia Satirová, když se rozhodla, že bude detektivem rodičovských vztahů. Začala pozorovat rozdíly, které probíhají, když spolu komunikují 2 lidé a také co se děje, když se k těmto dvěma lidem přidá ještě třetí člověk. Začala si uvědomovat, že z této nově vzniklé trojice je vždy jeden, kterému není věnována pozornost. Také výměna informací na všech úrovních se zde mění. Virginia si všimla velmi důležité věci, číslo 3 dává celému vztahovému systému nový rozměr, stává se z něj rodina. To jakým způsobem jsou schopní rodiče fungovat s dítětem v triádickém svazku je nesmírně důležité.

Proč je pro nás triáda důležitá?

Na začátku jsou totiž pouze dva lidé, kteří s sebou sdílejí vše možné a většinou je vše v pořádku, protože si dokážou naplňovat dostatečně potřeby a komunikovat, v tom ideálním případě samozřejmě. V momentě, kdy na svět přichází 3 element v podobě dítěte se situace mění. To jakým způsobem tedy komunikujeme v naší původní triádě velmi ovlivňuje naše vztahy k druhým lidem, dává nám to jakési vodítko či model toho jak to tady na tom světě mezi lidmi funguje. Můžeme tedy vyrůstat v harmonické rodině, kde se otevřeně komunikuje, sdílejí se pocity a předává pozitivní energie jak slovem tak tělem v podobě dotyků. Můžeme také vyrůstat v méně funkční rodině, kde nejsou naplněny některé z našich potřeb. Nedostatek lásky, pozornosti, doteků, přemíra kritiky, odmítaní, zranění atd. Každý z nás jsme tedy výsledkem naší primární triády, to jaká atmosféra v ní panovala, jaké slova a gesta v ní převládali, jakým způsobem se projevovala a sdílela láska, a mnohé další faktory působí na naše vztahy s druhými lidmi.

V průběhu našeho života vytváříme další triády, které jsou odrazem naší původní primární triády. Představte si, že máte dlouholetého kamaráda, nebo kamarádku, jste dva. Sdílíte spolu veškeré zážitky a potom jednoho dne do vašeho vztahu vstoupí osoba třetí, váš kamarád či kamarádka si najde někoho dalšího do partnerského vztahu. Z původní dyády je najednou triáda a vše se mění. Následky jsou zřejmé, tato situace vyvolává v našem nitru nejrůznější procesy. Stejně tak vytváříme další triády v našich zaměstnáních, úřadech, restauracích, a v jiných společenských událostech.

Co je cílem triádické doprovázené poutě?

Prostřednictvím této skupinové poutě o třech lidech si můžete uvědomit vaše původní vzorce chování a vnitřní procesy, které jsou uvnitř vás hluboce zapsány.  Získáte jedinečnou příležitost zjistit jak a co že to vlastně děláte ve vztazích a jakou mírou se podílíte na atmosféře v rodině a ve svém partnerstkém životě. Budete mít možnost zjistit jak se chováte v různých situacích na venek a taky uvnitř sebe. Tato zkušenost, kterou na vlastní kůži zažijete odzrcadlí vaši současnou situaci a umožní vám žít vědomnější způsob života.

Hlavním cílem je objevit staré způsoby chování (uvnitř i na venek) ve vašem rodinném a partnerském životě, pojmenovat je a na základě vašeho rozhodnutí je nahradit novými, funkčními a zdravějšími. Vztahy s ostatními jsou zrcadlem vztahu, který máme k sobě 🙂

Kdy jít na triádickou pouť?

 • když cítíte, že se motáte v kolotoči vztahů, které vám berou energii a radost ze života
 • když zažíváte časté konflikty se svým okolím
 • když chcete mít laskyplnější vztah se svou rodinou
 • když chcete porozumět sami sobě
 • když potřebujete udělat změnu ve svém partnerském životě
 • když chcete žít spokojenější a vědomější způsob života

Je ideálním řešením tehdy, když ve svém životě zažíváte problémy ve vztazích, které vám doslova vysávají životní energii a nedaří se vám z tohoto kolotoče za žádných okolností dostat. Pokud zažíváte časté konflikty ze svým okolím, je pro vás tato varianta ideálním řešením jak rozklíčovat své postoje k sobě a ostatním lidem. Tato varianta je velmi vhodná také pro ty z vás, kteří chtějí mít láskyplnější vztah se svou rodinou a z nějakého důvodu se vám to nedaří. Triádická pouť je vhodná pro každého, kdo chce posunout své vztahy se svými blízkými a se svým okolím. Je ideálním nástrojem na porozumění sobě samému a svým touhám. Rozhodně není třeba čekat na to až budou vaše vztahy v té nejhlubší krizi, ba naopak, je vhodné jít raději dříve a porozumět svému vnitřnímu procesu s předstihem. Dáte tak dar sami sobě i svým blízkým.

Jaké jsou výhody triádické doprovázené poutě?

 • vzdálíte se svému přirozenému prostředí
 • poznáte své původní a zažité reakce z vaší primární rodiny
 • jedná se o zkušenost zážitkovou, na vlastní kůži to prožijete a procítíte
 • naučíte se jak pracovat se sebou ve skupině
 • budete žít vědomě a spokojeni ve vašich vztazích

Vzdálite se svému přirozenému prostředí a ve skupině 3 lidí budete mít možnost zažít své vlastní reakce, které znáte ze své primární rodiny. Provedu vás tímto procesem a pomůžu vám zvědomit vaše zaběhlé vzorce chování. Prostřednictvím různých technik založených na intuici, přítomném okamžiku a sochání vám zprostředkuju obraz toho, jak se chováte ve vztazích a ve svém rodinném systému. Jedná se o zážitkovou práci s vaším tělem, emocemi a spiritualitou.

Jak se na pouť přihlásit?

 • individuálně
 • skupinově
 • telefonicky na 736 222 188
 • email: info@doprovazenapout.cz, info@janeksedlar.com

Můžete se přihlásit individuálně, tím že mne kontaktujete. Poté budete zařazeni do pořadníku ostatních poutníků, kteří mají zájem o tuto sebezkušenost. Dále se můžete přihlásit skupinově, a to tak, že se domluvíte mezi sebou ve 3 lidech nezávisle na mně a poté mi napíšete (kontakní formulář níže) či zavoláte. Svou vlastní triádu si tak najdete sami, už tento samotný průběh hledání bude součástí procesu. Dále se můžete přihlásit jako rodina, zde se nemusí jednat o triádu. Pokud máte jakékoliv dotazy neváhejte mně kontaktovat, rád vám je zodpovím. Můžete použít kontaktní formulář pod tímto textem.

 

Zde mne můžeš kontaktovat