Co je to doprovázená pouť?

Je to Cesta za sebepoznáním a vnitřní změnou

Jedná se o aktivní pobyt v přírodě formou putování, kdy poznáním krajiny vnější poznáváme krajinu vnitřní. Je to vzájemná interakce nitra a přírody. Pouť samotná je už od pradávna symbolem vnitřní cesty, víry, poznání a odpuštění jak sobě tak svému okolí. Každý z nás jsme jedinečná bytost a jelikož je pouť zrcadlem nás samotných je i každá naše pout taková. Stává se odrazem našeho aktuálních vnitřního nastavení. Na pouti odkládáme, anebo se vzdalujeme věcem světským. Z této vzdálené a bezpečné perspektivy se věnujeme svému nitru.

Pohyb daleko od známého prostředí, lidí a stereotypních vzorců chování, nám umožňuje vytvořit odstup, který je potřebný na uvědomění si svých zkostnatělých zvyklostí. Tím myslím nejen náš denní plán či rytmus, ale také naše automatické myšlenkové a emoční reakce na určité životní situace či události. Člověk tedy poutí získává potřebný prostor pro sebe a svou duši, která často volá o pomoc v našich životech formou špatných nálad, stresů a ztráty radosti ze života. Pouť je tedy velmi účinným nástrojem k poznání nás samotných, našich vlastností, schopností a dovedností. Je take ideální formou na projevení dávno potlačených emocí, smutků a radostí. Je to způsob sebezkušenosti pro lidi, kteří cítí potřebu něco v životě změnit, najít či pochopit.

Jak doprovázená pouť probíhá?

1. Vypracování plánu

Než započne samotná pout je potřeba osobního setkání. V přátelském rozhovoru na neutrální půdě mi sdělíte váš důvod k pouti. Jakou mate motivaci či očekávání. Doporučuju upřímné sdělení vašeho osobního příběhu. Na základě tohoto příběhu určíme formu a způsob naší spolupráce. Navrhnu nejvhodnější a ideální variantu putování. Vše probíhá na základě respektování vašich možností a potřeb. Klient není nikdy nucen do něčeho proti své vůli. Společně vybereme místo, většinou klient sám cítí kam bych chtěl jít. Pokud toto neví, společně místo najdeme. Je potřeba, aby místo putování bylo v souladu s nitrem  klienta. Každý z nás máme určitá místa, která nám jsou blízká a něčím nás uvnitř přitahují, právě taková místa jsou ideální pro osobní transformaci.

Na základě těchto informací naplánujeme nejvhodnější způsob práce. Každý osobní příběh je jedinečný a potřebuje určitou délku poutě a určitý přístup. V této fázi tedy společně dohodneme trasu a termín poutě na ono místo, které je Vám blízké. Podle potřeby a délky trasy se také dohodneme co je potřeba vzít s sebou (vybavení, oblečení atd.). Plánovat do detailu samotný program poutě není možné, spíš je to nevhodné. Vycházím z předpokladu, že samotná pout odkryje svým poselstvím to důležité o vše ostatní se postará přítomný okamžik.

2. Samotná pouť

Putování přírodou je dle mých zkušeností přirozeným lékem. Působí totiž blahodárně na fyzickou, psychickou i duševní stránku člověka. Jak v životě tak na pouti je člověk podroben mnohým zkouškám, tyto zkoušky přichází upřímně hledajícímu poutníkovi do cesty sami. Jsou jakýmsi podobenstvím toho co potkává ve svém životě. To kam v daný moment poutník odbočí, jakou cestu volí, co v průběhu cesty pociťuje a jak myslí je všechno odrazem toho jak to dělá ve svém životě, v práci,  rodině či manželství. Má úloha na pouti je Být s klientem a celostně vnímat vzájemnou interakci mezi ním a okolitou krajinou. Jedná se o intuitivní process, kdy jsem v určitých situacích schopen reagovat na symboly, které se v průběhu cesty objevují a mohou zrcadlit klientovo nitro, situace ze života, zakotvené názory a pod. Jedná se o využití přítomného okamžiku a intuice. 

3. Zhodnocení 

Na konci putování věnujeme podstatnou cast shrnutí poutě. Řekneme si nejdůležitější momenty, objevy, naplněná či nenaplněná očekávání. Není-li práce ukončena dohodneme se na dalším pokračování.

Společná pouť může být:

Tato varianta je velmi častá, může být také začátkem dlouhodobé spolupráce, kdy se prostřednictvím 1 denního putování otevře téma, které potřebuje dlouhodobější pozornost. Pokud nastane tato situace, vytvoří se potřebný plán pro naši dlouhodobou spolupráci. Může se například vyrážet 1 měsíčně na 1 denní pouť. Je však také možné, že vše potřebné naleznete právě během svého prvního 1 denního putování.

Tato varianta umožňuje být více v kontaktu se sebou a s tématem, kterému se chcete věnovat. Součástí této varianty bývá také většinou spaní pod širákem, nebo stanem. Není to však nutnou podmínkou. Je pravděpodobnější, že zde dojde k hlubšímu poznání a uvědomění.

V této variantě je dostatek prostoru pro projevení a objevení velmi starých vzorců chování a jednání. Během této doby dokáže člověk lépe vypnout a může se zaměřit na silnější témata, které potřebuje řešit. Alternativou této varianty může být například několik 1 denních poutí s tím, že každá pouť je vykonána s potřebným časovým odstupem.

Tato varianta je vhodná opravdu pro člověka, který potřebuje silnou životní změnu či překonat složitou životní situaci. Umožňuje opravdu hloubkové sebepoznání a uvědomění. Součástí této varianty bývá rozsáhlá práce na vašem vnitřním světě také prostřednictvím intenzivní psychoterapie a jiných potřebných technik.

Velmi smysluplná se mi jeví dlouhodobá spolupráce prostřednictvím několika poutí, které jsou vědomě plánovány a vychází z individuální potřeby každého z vás. Systematická práce prostřednictvím několika jednodenních poutí zaměřených na konkrétní témata, můžou přinést potřebnou změnu, kterou chcete projevit ve vašem životě. Vše samozřejmě probíhá s potřebným časovým odstupem. Výhodou této dlouhodobé spolupráce je to, že můžete objevy a změny, na kterých během poutí přicházíte zkoušet v reálném životě a následně se k nim vracet v dalším putování.

Na pouť můžete vyrazit když:

 • se cítíte zaseknutí na nějakém místě a nevíte jak dál
 • se nacházíte v náročné životní situaci a chcete ji zvládnout
 • v sobě držíte hromadu pocitů, ale nevíte co s nimi
 • máte vztahové problémy a necítíte se být milováni a respektováni
 • chcete mít větší radost ze života a ze sebe
 • potřebujete mluvit o intimních osobních věcech, které nechcete sdílet s ostatními, ale cítíte, že je musíte řešit
 • se potřebujete naučit lépe se sebou zacházet
 • se potřebujete naučit respektovat své hranice
 • neumíte řešit konflikty se svými bližními a lidmi, na kterých vám záleží
 • nevíte kam dál
 • toužíte po změně, ale stále se vám objevují ty stejné překážky
 • nedokážete změnit své staré způsoby jednání, které vám do života přinášejí bolest
 • nevíte jak najít smysl svého života
 • chcete konečně mít svou práci snů
 • toužíte po tom mít ze sebe lepší pocit a vážit si sám sebe
 • a mnohé další oblasti, které se týkají vašeho nitra