Staré pravidla a přesvědčení

aneb jak nás ovlivňují naše staré programy

Uvědomujeme si svůj starý způsob myšlení?

Mám tím na mysli myšlenkové vzorce, které jsme přijali od svých nejbližších. Dle svých zkušeností jsem přesvědčen, že to, jakým způsobem přemýšlíme a pozorujeme svět kolem nás, vytváří naši budoucnost. To, jak jsme od našich rodičů přijali jejich pohled na svět, ovlivňuje náš život mnohem víc, než si myslíme. Mnohdy je to tak silné právě proto, že jsme dosud nepojmenovali to, jak naši rodiče vlastně svět vnímali. Co není pojmenované, není možné ovlivnit a pracovat s tím.

Jak nás může nevědomě ovlivňovat starý program našich rodičů

Naši rodiče mohli například zažívat finanční obtíže, když jsme byli malí. Když jsme chtěli, aby nám něco koupili, odbyli nás například slovy, že si to nemůžeme dovolit, že je to příliš drahé. Pokud se to dělo častěji, tak právě v těchto momentech se do nás mohly zapisovat tajné programy, které nám mohly říct, že nežijeme v hojnosti, že rodiče nemají peníze a svět je náročné a složité místo. Toto přesvědčení může být zapsáno někde hluboko uvnitř nás a my si ho ani neuvědomujeme. Na základě tohoto tajného přesvědčení můžeme do života přitahovat právě ty události, které jsou složité, náročné, a můžeme pociťovat nejistotu ve finanční oblasti. Toto je však jen jeden příklad. Kaž­dý z nás má své tajné přesvědčení a nemusí být nutně vždy negativní. Některá nám naopak v životě mohou velmi pomáhat. My se zaměříme na to, jak objevit ty negativní, respektive ty, které nám moc neslouží.

Jak najít tento starý program?

Podívejte se na svůj život, na ty oblasti svého života, kde pociťujete, že zažívate časté zklamání a emoce jako vztek či lítost. Zaměřte se na ty, které se vám opravdu už několikrát v životě vrátily a různě s jinými lidmi se opakovaly. Tak poznáte svůj program, který se opakuje. Zeptejte se sami sebe. Jak může znít moje pravidlo, když ve svém životě neustále zažívám tuto zkušenost? Následně zkuste nahlas pojmenovat pravidlo, které by mohlo vyjadřovat onu situaci, kterou neustále zažíváte. Vůbec nevadí, že nevíte, co řeknete, to je v pořádku. Dovolte si v daný moment popustit uzdu fantazii a nahlas a kreativně vyslovte pravidlo, které jste se kdysi dávno naučili. Až ho pojmenujete, změňte ho ve svůj prospěch. Poté vám bude pomáhat na vaší cestě.