Sebeúcta

je schopnost vážit si sebe a mít se rád

Co je to Sebeúcta?

Jednoduše, je to slovo vyjadřující lásku k sobě. Pokud nemáme dostatek sebeúcty může se to v našem životě projevovat takto:

Nedostatek sebeúcty obecně

 • Máme problém říct druhému NE
 • Jednáme tak jak si myslíme, že by to chtěli druzí
 • Odsouváme své potřeby a přání, druzí mají přednost
 • Ve společnosti se raději moc neprojevujeme
 • Býváme stydlivý
 • Schováváme své názory
 • Bojíme se otevřeně projevit své pocity
 • Máme velmi často obavu o sebe
 • Jsme velmi lehce zranitelní, dotýkají se nás i maličkosti

 

Nedostatek sebeúcty ve vztahu k sobě

 • ostatní jsou lepší než já
 • máme o sobě špatné mínění, nadáváme si a obviňujeme se
 • jsme nespokojení se svým zevnějškem
 • odmítáme některou svou tělesnou část (nos, ústa, nohy, apd.)
 • bojíme se otevřeně projevit svůj názor
 • popíráme své potřeby a přání, nemluvíme o nich
 • raději nezkoušíme nové věci
 • názory druhých lidí mají pro nás větší váhu než náš vlastní
 • jsme k sobě hodně kritičtí (může to být nevědomé)
 • bojíme se ocenit za naši práci (může to být nevědomé)
 • velmi často o sobě pochybujeme
 • děláme věci na úkor sebe

Nedostatek sebeúcty ve vztahu k druhým

 • býváme závistivý
 • velmi často pomlouváme druhé
 • ve společnosti nových lidí jsme ostýchavý a bázlivý
 • druzí jsou pro nás důležitější než mi pro sebe
 • neradi se setkáváme s novými lidmi
 • skrýváme své představy a názory před druhými
 • myslíme si, že o nás druzí negativně smýšlejí
 • vztahujeme hovory druhých na sebe
 • vyhýbáme se pohledu do očí
 • nedokážeme se uvolnit ve větší společnosti
 • máme problém přijmout dary

Pokud máme velkou sebeúctu větší množství výše zmiňovaných informací se nás moc netýká. Sebeúcta mnohdy není něco co k nám přijde samo. Pokud máme štěstí a narodíme se v rodině, kde všichni komunikují a vyjadřují se v souladu se sebou pak můžeme mít velkou sebeúctu darem. Velmi často se náš vztah k sobě formuje v našem dětství, podle toho jak se k nám chovají rodiče a podle toho jak se rodiče chovají k sobě. Vidíme a učíme se, přejímáme i to co není moc vhodné pro náš život. Super je, že to můžeme kdykoliv změnit.