Triádická doprovázená pouť

skupinová forma doprovázené poutě

Proč Triádická doprovázená pouť?

Už název vám možná napověděl, že v tomto typu doprovázené poutě se putuje ve skupině 3 lidí, což je velmi důležitý počet osob pro celkový proces. Číslo 3 je už od pradávna považováno za božské anebo chcete-li svaté číslo. Všichni určitě známe z křesťanské tradice svatou trojici, či tři krále, Ježíš vstal 3. den z mrtvých. V judaismu jsou zase známí tři patriarchové, Abraham, Izák, Jákob a 3 hvězdy viditelné na obloze ukončující Šabat. V pohádkách se taky velmi často objevuje číslo 3. Velmi důležité je číslo 3 také v matematice a geometrii, kde vytváří trojúhelník, který je mimochodem jedním z nejsilnějších geometrických uskupení.

Magii tohoto čísla si všimla také americká psychoterapeutka Virginia Satirová, když se rozhodla, že bude detektivem rodičovských vztahů. Začala pozorovat rozdíly, které probíhají, když spolu komunikují 2 lidé a také co se děje, když se k těmto dvěma lidem přidá ještě třetí člověk. Začala si uvědomovat, že z této nově vzniklé trojice je vždy jeden, kterému není věnována pozornost. Také výměna informací na všech úrovních se zde mění. Virginia si všimla velmi důležité věci, číslo 3 dává celému vztahovému systému nový rozměr, stává se z něj rodina. To jakým způsobem jsou schopní rodiče fungovat s dítětem v triádickém svazku je nesmírně důležité.

Proč je pro nás triáda důležitá?

Na začátku jsou totiž pouze dva lidé, kteří s sebou sdílejí vše možné a většinou je vše v pořádku, protože si dokážou naplňovat dostatečně potřeby a komunikovat, v tom ideálním případě samozřejmě. V momentě, kdy na svět přichází 3 element v podobě dítěte se situace mění. To jakým způsobem tedy komunikujeme v naší původní triádě velmi ovlivňuje naše vztahy k druhým lidem, dává nám to jakési vodítko či model toho jak to tady na tom světě mezi lidmi funguje. Můžeme tedy vyrůstat v harmonické rodině, kde se otevřeně komunikuje, sdílejí se pocity a předává pozitivní energie jak slovem tak tělem v podobě dotyků. Můžeme také vyrůstat v méně funkční rodině, kde nejsou naplněny některé z našich potřeb. Nedostatek lásky, pozornosti, doteků, přemíra kritiky, odmítaní, zranění atd. Každý z nás jsme tedy výsledkem naší primární triády, to jaká atmosféra v ní panovala, jaké slova a gesta v ní převládali, jakým způsobem se projevovala a sdílela láska, a mnohé další faktory působí na naše vztahy s druhými lidmi.

V průběhu našeho života vytváříme další triády, které jsou odrazem naší původní primární triády. Představte si, že máte dlouholetého kamaráda, nebo kamarádku, jste dva. Sdílíte spolu veškeré zážitky a potom jednoho dne do vašeho vztahu vstoupí osoba třetí, váš kamarád či kamarádka si najde někoho dalšího do partnerského vztahu. Z původní dyády je najednou triáda a vše se mění. Následky jsou zřejmé, tato situace vyvolává v našem nitru nejrůznější procesy. Stejně tak vytváříme další triády v našich zaměstnáních, úřadech, restauracích, a v jiných společenských událostech.

Co je cílem triádické doprovázené poutě?

Prostřednictvím této skupinové poutě o třech lidech si můžete uvědomit vaše původní vzorce chování a vnitřní procesy, které jsou uvnitř vás hluboce zapsány.  Získáte jedinečnou příležitost zjistit jak a co že to vlastně děláte ve vztazích a jakou mírou se podílíte na atmosféře v rodině a ve svém partnerstkém životě. Budete mít možnost zjistit jak se chováte v různých situacích na venek a taky uvnitř sebe. Tato zkušenost, kterou na vlastní kůži zažijete odzrcadlí vaši současnou situaci a umožní vám žít vědomnější způsob života.

Hlavním cílem je objevit staré způsoby chování (uvnitř i na venek) ve vašem rodinném a partnerském životě, pojmenovat je a na základě vašeho rozhodnutí je nahradit novými, funkčními a zdravějšími. Vztahy s ostatními jsou zrcadlem vztahu, který máme k sobě 🙂

Kdy jít na triádickou pouť?

 • když cítíte, že se motáte v kolotoči vztahů, které vám berou energii a radost ze života
 • když zažíváte časté konflikty se svým okolím
 • když chcete mít laskyplnější vztah se svou rodinou
 • když chcete porozumět sami sobě
 • když potřebujete udělat změnu ve svém partnerském životě
 • když chcete žít spokojenější a vědomější způsob života

Je ideálním řešením tehdy, když ve svém životě zažíváte problémy ve vztazích, které vám doslova vysávají životní energii a nedaří se vám z tohoto kolotoče za žádných okolností dostat. Pokud zažíváte časté konflikty ze svým okolím, je pro vás tato varianta ideálním řešením jak rozklíčovat své postoje k sobě a ostatním lidem. Tato varianta je velmi vhodná také pro ty z vás, kteří chtějí mít láskyplnější vztah se svou rodinou a z nějakého důvodu se vám to nedaří. Triádická pouť je vhodná pro každého, kdo chce posunout své vztahy se svými blízkými a se svým okolím. Je ideálním nástrojem na porozumění sobě samému a svým touhám. Rozhodně není třeba čekat na to až budou vaše vztahy v té nejhlubší krizi, ba naopak, je vhodné jít raději dříve a porozumět svému vnitřnímu procesu s předstihem. Dáte tak dar sami sobě i svým blízkým.

Jaké jsou výhody triádické doprovázené poutě?

 • vzdálíte se svému přirozenému prostředí
 • poznáte své původní a zažité reakce z vaší primární rodiny
 • jedná se o zkušenost zážitkovou, na vlastní kůži to prožijete a procítíte
 • naučíte se jak pracovat se sebou ve skupině
 • budete žít vědomě a spokojeni ve vašich vztazích

Vzdálite se svému přirozenému prostředí a ve skupině 3 lidí budete mít možnost zažít své vlastní reakce, které znáte ze své primární rodiny. Provedu vás tímto procesem a pomůžu vám zvědomit vaše zaběhlé vzorce chování. Prostřednictvím různých technik založených na intuici, přítomném okamžiku a sochání vám zprostředkuju obraz toho, jak se chováte ve vztazích a ve svém rodinném systému. Jedná se o zážitkovou práci s vaším tělem, emocemi a spiritualitou.

Jak se na pouť přihlásit?

 • individuálně
 • skupinově
 • telefonicky na 736 222 188
 • email: info@doprovazenapout.cz, info@janeksedlar.com

Můžete se přihlásit individuálně, tím že mne kontaktujete. Poté budete zařazeni do pořadníku ostatních poutníků, kteří mají zájem o tuto sebezkušenost. Dále se můžete přihlásit skupinově, a to tak, že se domluvíte mezi sebou ve 3 lidech nezávisle na mně a poté mi napíšete (kontakní formulář níže) či zavoláte. Svou vlastní triádu si tak najdete sami, už tento samotný průběh hledání bude součástí procesu. Dále se můžete přihlásit jako rodina, zde se nemusí jednat o triádu. Pokud máte jakékoliv dotazy neváhejte mně kontaktovat, rád vám je zodpovím. Můžete použít kontaktní formulář pod tímto textem.

 

Zde mne můžeš kontaktovat