Seriál několika 1 denních poutí

aneb, když potřebujete hlubokou transformaci prostřednictvím doprovázené poutě

K tomuto způsobu práce se většinou dostaneme díky první pouti, která slouží jako mapovaní toho, co vlastně klient potřebuje řešit. Velmi často se totiž stává, že jdete na pouť s určitým tématem, které je pro vás důležité. Na této první pouti však zjistíte, že toto téma má vlastně kořeny úplně někde jinde. Daleko hlouběji než jste si prvně mysleli. V tento moment je vhodné využít intenzivní psychoterapie prostřednictvím seriálu několika 1 denních poutí. To kolik bude těchto 1 denních poutí je naprosto individuální a vždy to záleží na tom, co kdo potřebuje a jak silné dané téma pro vás je.

Jak to tedy vlastně probíhá?

 • na této první pouti pojmenujeme to nejdůležitější
 • nastavíme dlouhodobý plán (to jak to chcete mít po seriálu poutí, kam směřujete, např. chci znát své poslání)
 • následně určíme několik krátkodobých cílů, které vás dovedou k vašemu dlouhodobému cíli.

Na této první pouti zmapujeme celou situaci a pojmenujeme to nejdůležitější. Velmi častý bývá tzv. aha moment, kdy se zdá, že najednou všechno do sebe zapadá. To je však jen začátek další práce. Velmi často je totiž potřeba nastavit jakýsi plán toho co potřebujete měnit nejdříve. Věřím, že je bezpečnější vytvořit společně postup a určit priority, které jsou pro vás důležité a které usnadní integraci změny do vašeho života.

To se může dít prostřednictvím dlouhodobého plánu, kde si určíte čeho vlastně chcete dosáhnout a jak to chcete mít až tento seriál poutí dokončíte. Jakmile nastavíme tento dlouhodobý plán začneme s tím, že vytvoříme několik krátkodobých cílů, které vás postupně povedou k vašemu dlouhodobému cíli. Někdy není potřeba nastavovat dlouhodobý plán, protože je potřeba řešit něco aktuálního a čerstvého. To co je aktuální a čerstvé se řeší jako první, až poté doporučuji řešit ostatní věci.

Výhody tohoto způsobu práce

 • dlouhé putování a únava odbourá vaše obrany, které by normálně mohly být aktivní a bránily by vaší transformaci
 • vytvoříte si potřebný odstup od vašeho každodenního kolotoče
 • intenzivní pozornost, kterou věnujete sami sobě
 • opravdu hluboký zážitek, který jde k jádru
 • dostatek prostoru pro projevení dávno zapomenutých myšlenek a pocitů
 • vaše zážitky během poutě se pohybem lépe integrují do vaší nervové soustavy
 • to co se na pouti dozvíte můžete integrovat do života a v návazné pouti se k tomu vrátit
 • možnost postupně budovat důvěru k průvodci, která umožní opravdu hlubokou transformaci

Je to ideální varianta v momentě, kdy se na první pouti zjistí, že dané téma je vlastně mnohem rozsáhlejší a hlubší, než jste si prvně mysleli. Většinou se týká starých vzorců chování a myšlení, které potřebují postupnou a systematickou práci. Nejde zkrátka všechno vyřesit na jednou, ba dokonce to není ani vhodné a možné. Je to jako by jste chtěli uklidit celý činžák v jeden den, s tím že ještě ani nevíte co je v každém bytě za nepořádek. Mohlo by se vám totiž stát, že se z toho množství "sesypete". Je dobré se prvně seznámit se všemi nájemníky toho činžáku, pojmenovat je a dost možná se oni sami inspirují a začnou uklízet souběžně s vámi, když uvidí, že uklízíte první u sebe v bytě. Jinými slovy, vybere se priorita, která spustí postupnou vlnu transormace, která je reálná a postupná.

Díky této formě několika jednodenních poutí můžete postupně integrovat své objevy do svého života a následně se k nim vrátit v další návazné pouti. Velmi vhodné je například psát si deníček, kde si své zážitky a postupy zapisujete. Další výhodou je z mého pohledu fakt, že si můžete budovat důvěru ke svému průvodci. Díky dlouhodobé spolupráci si budeme po nějaké době více důvěřovat a možná si dovolíte mluvit právě o těch důležitých a hlubokých věcech, které povedou k vaší vytoužené transformaci.

Kdy končí spolupráce?

Většinou je to tehdy až klient sám cítí, že dosáhnul svého cíle a že je tam, kde chtěl být. Podotýkám, že cílem doprovázené poutě je doprovázet vás na vaší cestě, nikoliv řešit situaci za vás. Vy jste ti, kteří provádí transformaci, já jsem jen ten, který kráčí vedle vás.

Zde mne můžeš kontaktovat