Jak pracuji a čemu věřím?

Jak pracuji ?

Při své práci využívám hojně přítomnost a taky svou intuici, společně s nejrůznějšími psychoterapeutickými nástroji. Nechávám se vést tím, co daný okamžik přináší. V průběhu poutě mne vede klient. Během putování jsem napojen jednak na klienta, ale i na sebe, na krajinu a kontext, který právě společně řešíme (téma). Tato kombinace mi umožňuje pružně a intuitivně reagovat právě na to, co se v daný moment odehrává na všech úrovních. Přítomný okamžik s sebou přináší potřebné informace. Všechny složky, které jsem jmenoval a které vnímám jsou spolu provázány a podávají nějakou zprávu, kterou svému klientovi podávám.

Velmi často pracuji formou otázek. Ptám se velmi trefně na nejrůznější oblasti z klientova života a nechávám ho najít potřebnou odpověď. Věřím, že toto je ten pravý způsob, který pomáhá klientovi najít si potřebné odpovědi sám ve svém nitru. Jedině tak jsou tyto fakta v souladu s tím jak to klient ve skutečnosti má. Zároveň se klient učí pokládat si potřebné otázky sám a to může praktikovat potom sám na sobě kdekoliv a kdykoliv. Tím, že klient hledá odpovědi v sobě, aktivují se uvnitř jeho nitra ty správné procesy. To mi připadá daleko plodnější než mu jednoduše a přímo naservírovat, co že to ze sebou vlastně dělá.

Čemu věřím?

Věřím tomu, že každý člověk má uvnitř sebe obrovské množství zdrojů a talentů. Během života se může stát, že některé nevyužíváme anebo na ně z nějakého důvodu zapomeneme. Jsem také přesvědčen, že každý z nás má tady na této planetě nějaké poslání. Věřím také tomu, že každý z nás je uvnitř moudrý a zná potřebné odpovědi na otázky, které si klade. Z nejrůznějších důvodů se však stalo (výchova, společnost, události), že k tomuto moudrému zdroji nemáme přístup. Jsem přesvědčen v léčivou a transformační sílu doprovázených poutí. Podle mně se jedná o jednu z nejsilnějších terapeutických technik.

Jsem si také naprosto jistý, že pokud člověk chce něco změnit a touží žít jiný a lepší život, tak se mu to podaří. Naprosto se ztotožňuji s tím, že každý z nás je tvůrcem své vlastní reality. To jakým způsobem přemýšlíme a jaké přesvědčení máme o sobě a o světě, formuje a vytváří náš život. Věřím, že pokud se rozhodneme rozpoznat naše dosavadní přesvědčení o realitě a změníme je správným a pozitivním směrem, dokážeme kompletně překopat náš život. Věřím také tomu, že máme ve své moci ovlivňovat vše kolem sebe a že jsme plně zodpovědní za to, co k nám do života přichází, protože jsme to právě mi, kdo to vytváří. A mnohé další....

V čem jsem dobrý

Vím o sobě, že dokážu velmi rychle vyzdvihnout a intuitivně vytušit jádro problému se kterým se klient potýká. V průběhu dalšího procesu si pomocí otázek ověřuji a zjišťuji jak daný problém klient vnímá. Dotvářím si celý obrázek a to samé dělá také i klient. Věřím, že dokážu vytvořit potřebnou přijímající atmosféru během poutě, která je potřeba pro otevření bolestivých a citlivých témat. Jsem silně empatický a dokážu vnímat co právě prožívate, což mi velmi pomáhá v celkovém procesu.

Mám dar provázet lidi bolestivými a citlivými oblastmi a dokážu pojmenovat to co je třeba k tomu, aby do sebe zapadla celková skládačka. Jsem velmi dobrý posluchač a mám rád správně mířené otázky, které směřují mé klienty k růstu. Při své práci velmi rád používám nejrůznější přirovnání, mám také velmi dobrou a živou představivost. Rád se zaměřuji na to dobré a pozitivní co ve vás vidím. Dokážu pojmenovat a vycítit staré nefunkční pravidla a přesvědčení, které vás brzdí na vaší cestě. K těmto starým přesvědčením vás bezpečně dovedu. Dokážu velmi pružně a flexibilně reagovat a přizpůsobovat se nejrůznějším situacím. Ještě se mi nestalo, že bych zabloudil 🙂 To jen ve zkratce něco o mne. Tyto informace zde píšu proto, aby jste viděli s čím vědomě pracuji.