Kdy jít na pouť

aneb jak poznám, že nastal ten okamžik

Když už nevíte kam dál

Možná se nacházíte před nějakou náročnou životní situací či rozhodnutím a chtěli byste se na tuto událost připravit. Anebo máte za sebou náročnou životní situací a chtěli byste ji zpracovat. V tomto případě vám může pouť nabídnout potřebný prostor pro pojmenování dané situace a také možnost lepšího nadhledu. Často se totiž stává, že tím jak jsme neustále zacykleni ve svých myšlenkách a "šrotuje" nám ono téma v hlavě, nevidíme nové možnosti a pohledy na danou věc. Doprovázená pouť vám může pomoci vzdálit se centru dění. Už jenom tím, že změníme na několik hodin či dní prostor, uvolníme energii, která může být blokovaná. Získáte také zpětnou vazbu ode mne jakožto průvodce. Svým působením vám můžu pomoci zvýraznit určité možnosti, které byli dříve mimo váš zorný úhel a nyní k nim budete mít přístup.

Když máte v sobě nahromaděné pocity

Možná, že se právě cítíte hodně přeplnění emocemi a nevíto co se sebou dělat. Možná se sami perete s tématem, které je pro vás obtížné sdílet s vaším okolím. V tomto případě vám může pouť poskytnout potřebný prostor k projevení těchto pocitů. Budete mít prostor pro sdílení. Společně můžeme pracovat na tom co tyto pocity říkají a jak můžete se sebou lépe zacházet v reálném životě. Můžete zjistit jak zacházet s pocity a mít sebe více rádi. Můžete objevit nový vztah k sobě, který je láskyplnější a hodnotnější.

Když se chcete mít více rádi

Možná už máte dost toho jak se k sobě někdy chováte. Možná, že jste si vědomi toho, že často popíráte své touhy a přání na úkor sebe. Možná, že dáváte sami sebe až na poslední místo. Pokud chcete mít lepší vztah k sobě je doprovázená pouť ideálné místo, kde zjistit jak na to. Při své práci používám psychoterapeutické techniky, které jsou zaměřeny na rozvoj vaší sebeúcty a lásky k sobě. Můžete znovu objevit vztah sami k sobě. 

Když potřebujete najít své poslání

Možná už máte dost toho, že neustále odsouváte své touhy stranou. Možná, že chcete dělat ve svém životě jinou práci, ale nevíte uplně přesně co by to mohlo být. Možná, že nevíte co chcete dělat. Doprovázená pouť je ideálním místem, kde můžete své životní poslání či práci najít. Společně se zaměříme na vaše zdroje a talenty. Možná, že zjistíte, že některé vaše schopnosti a dovednosti zůstavají nevyužité a vy o tom ani nevíte. Máte možnost objevit své dary o kterých jste ani nevěděli.

Když potřebujete vyléčit vaše vztahy

Možná, že jste nedávno ukončili bolestný vztah. Možná, že se vám opakuje podobný scénář a už po několikáte se točíte v tom samém. Říkáte si, kde může být problém a potřebujete si hlavně o tom všem promluvit a zahojit rány. Doprovázená pouť může v těchto případech velmi pomoci. Získáte potřebný nadhled na danou situaci a pomocí poutě se vzdálíte vašemu obvyklému prostředí. Už tato změna vám může pomoci začít se dívat na celou situaci jinak. Získáte mou podporu jako doprovázejícího a společně se podíváme na to, kde se mohou skrývat staré pravidla a vzorce chování, které vás opakovaně vracejí do stejných situací. Nutno zmínit, že vždy respektuji to kolik mi toho chcete říct a nijak na nic netlačím. Vy udáváte tempo a oblasti kam se chcete vidat.

Když potřebujete změnit své myšlení

Možná, že si uvědomujete, že spoustu situací, které ve svých životech prožíváte jsou zapříčiněny vašim starým způsobem myšlení a tím jaký pohled máte na sebe a na svět kolem. Už toto uvědomění je obrovský posun a oceňuji vás za něj. Pomocí doprovázené poutě se můžeme společně podívat jaké vaše přesvědčení mohou bránit vaší cestě životem. Společně nastavíme nové modely myšlení a vyměníme je za ty staré. Jednoduše aktualizujete svůj starý firmware za nový 🙂 Jedná se o hlubinný a silný transformační proces.

Když máte zdravotní problémy a nevíte co s tím

Možná, že vás dlouhodobě trápí nějaká nemoc či bolest určité části vašeho těla. Společně se na pouti můžeme podívat na to, jak se chováte v určitých životních situacích. Jak reagujete na stres a napětí ve vašem životě, případně kolik je ho ve vašem životě zastoupeno. Můžete objevit spojitost vašich myšlenkových vzorců a představ o světě s vašim onemocněním. Můžu navrhnout spolupráci s ostatními odborníky v oblasti biorezonance apod.