Pravidla a zásady

pomáhají vytvořit bezpečné prostředí pro naši společnou práci

Etické principy

 • respektuji vás
 • plně akceptuji váš příběh
 • absolutní mlčenlivost (to co se od vás dozvím nechávám na pouti)
 • máte právo kdykoliv říct stop
 • nijak vás nehodnotím
 • důvěřuji ve vaše schopnosti a zdroje

Ke každému svému klientovi zaujímám plně akceptující a přijímající postoj. Respektuji vás jako osobnost a bytost s vlastním pohledem na svět. Veškeré rozhovory, které během pouti vznikají s nikým a nikde neprobírám. K tomuto pravidlu mám velkou úctu a je pro mne velmi důležité. Títmo přístupem se snažím vytvořit bezpečnou atmosféru, aby jste si dovolili mluvit o těch nejintimnějších tématech. Respektuji také vaši potřebu říci kdykoliv stop. Je pouze a jen na vás, kam se na vaší pouti dostaneme. To, co se mnou sdílíte, nijak nehodnotím, pracuji s tím jako s faktem a skutečností. Důvěřuji, že máte obrovské množství zdrojů a darů, které vám mohou pomoci na vaší cestě. Mým úkolem je doprovázet vás k nim a pomoci vám je znovuobjevit. Věřím, že vy sami víte nejlépe co je pro vás dobré.

Pravidla poutě

 • následuji svého klienta
 • klient sám určuje své tempo i témata, kterým se chce věnovat
 • pracuji jen s tím, co mi sdělíte
 • neřeším věci za vás
 • "pouze" vás doprovázím na vaší cestě
 • klient má během pouti vypnutý mobil

Klient sám určuje tempo a směr další cesty. Je pouze na vás kam se společně vydáme. Pracuji pouze s tím co mi sdělíte, nepracuji s domněnkami. V průběhu naší spolupráce aktivně naslouchám vašemu příběhu. Neřeším však situaci za vás. Doprovázím vás v rámci procesu krajinou a vyzdvihuji a pojmenovávám důležité momenty, které mohou souviset s vaším životem. Pomáhám zprostředkovat zpětnou vazbu a nový pohled na věc. To jestli se vám má nabídka líbí nechávám na vás, nic nikomu nevnucuji. Snažím se nechávat celý proces intuitivnímu vědomí samotné poutě. Klient si na pouti vypíná mobil a během procesu ho nijak nepoužívá.